Yearly Archives: 2016

Home/2016

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Deze week is het concept wetsvoorstel bekend geworden betreffende de compensatie aan werkgevers voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Werkgevers zullen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd worden voor [...]

november 11th, 2016|

Reparatie van knelpunten in de WWZ

Minister Asscher heeft recent aangekondigd dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) op een aantal punten zal worden aangepast. Het gaat om de volgende knelpunten: Uitzondering op de ketenbepaling voor seizoensgebonden werk De huidige ketenbepaling [...]

oktober 6th, 2016|

De aanzegverplichting & de schriftelijkheidseis

Een werkgever is verplicht om zijn werknemer, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden wordt [...]

september 25th, 2016|

Privacy zieke werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april 2016 nieuwe beleidsregels bekendgemaakt voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. In de beleidsregels staat wat werkgevers mogen vragen en vastleggen over de gezondheid [...]

mei 9th, 2016|