Home/Actueel/De aanzegverplichting & de schriftelijkheidseis

De aanzegverplichting & de schriftelijkheidseis

Een werkgever is verplicht om zijn werknemer, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden wordt voortgezet.

De vraag of al dan niet is voldaan aan de aanzegverplichting is inmiddels al een aantal keren aan de rechter voorgelegd. Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

Is een mondelinge aanzegging ook geldig?

In de wet wordt uitdrukkelijk vermeld dat de aanzegging schriftelijk moet gebeuren. Deze eis wordt door rechters strikt nageleefd. De kantonrechter te Rotterdam heeft hierover op 5 juni 2015 gezegd dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de eis van de schriftelijke aanzegging heeft gesteld ter bescherming van de werknemer en dus aan een mondelinge aanzegging geen betekenis toekomt. In een andere uitspraak heeft de kantonrechter te Rotterdam aangegeven dat het wetsartikel geen enkele ruimte biedt voor het betrachten van enige soepelheid met betrekking tot het wettelijk schriftelijkheidsvereiste. Het feit dat de werknemer wist dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd, maakt dit volgens de rechter niet anders.

Is een aanzegging per e-mail ook toegestaan?

Een aanzegging per e-mail is toegestaan. In de Memorie van Toelichting is bepaald dat onder schriftelijke aanzegging ook een aanzegging per e-mail wordt verstaan. De werkgever zal echter wel moeten bewijzen dat de werknemer de aanzegging (tijdig) heeft ontvangen.

De aanzegging per mail moet wel persoonlijk aan de werknemer gericht zijn. De kantonrechter te Alkmaar heeft in de uitspraak van 18 maart 2016 aangegeven dat niet aan de aanzegverplichting was voldaan doordat de mededeling dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet zou worden verlengd gedaan was in een algemene mededeling gericht aan alle collega’s en niet aan de werknemer persoonlijk. Ook hierbij kwam geen betekenis toe aan de al eerder gedane mondelinge mededeling.

Geldt een WhatsApp bericht ook als schriftelijke aanzegging?

Volgens de kantonrechter te Amsterdam heeft een werkgever voldaan aan de aanzegverplichting door de werknemer via WhatsApp te laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. De werknemer had op het WhatsApp bericht gereageerd, zodat ervan uitgegaan kon worden dat het bericht haar heeft bereikt.

Conclusie

Een aanzegging moet altijd schriftelijk gebeuren en persoonlijk gericht zijn aan de werknemer. Aanzegging per mail of WhatsApp is mogelijk. Toch is het advies de aanzegging per aangetekende post te versturen of persoonlijk te overhandigen en een handtekening voor ontvangst te vragen. De werkgever moet namelijk altijd bewijzen dat de aanzegging (tijdig) is gedaan. Wilt u toch per mail of per WhatsApp aanzeggen? Vraag uw werknemer dan de aanzegging voor ontvangst te bevestigen.