Disclaimer

Home/Disclaimer

Op deze website van Legal at Work bieden wij u algemene
informatie aan omtrent onze diensten. Hoewel Legal at Work de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede
bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan
Legal at Work niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel
en volledig juist is.

Legal at Work aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade
welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen
verricht naar aanleiding van de op deze website versterkte informatie.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd
als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op
grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten
zonder ons voorafgaand deskundig advies.