Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch na 2 jaar ziekte?

Home/Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch na 2 jaar ziekte?

Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch na 2 jaar ziekte?

Nee, de arbeidsovereenkomst van een werknemer die 2 jaar of langer ziek is, eindigt niet automatisch. Het dienstverband blijft in stand, maar u mag de loonbetaling in principe stopzetten. Om het dienstverband daadwerkelijk te kunnen opzeggen, moet u een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. U moet dan aantonen dat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, herstel binnen 26 weken niet te verwachten is en herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is. Als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, moet u het salaris gedurende de periode van de loonsanctie nog doorbetalen na 2 jaar ziekte. Ook kunt u de arbeidsovereenkomst tijdens de loonsanctieperiode niet beƫindigen.

maart 2nd, 2017|