Kan ik een ziekmelding weigeren?

Home/Kan ik een ziekmelding weigeren?

Kan ik een ziekmelding weigeren?

De beoordeling van de vraag of een werknemer door ziekte wel of niet zijn eigen werk kan doen, ligt volgens de wet bij de bedrijfsarts. Om die reden mag u als werkgever een ziekmelding in de regel dan ook niet weigeren. Schakel dus zo snel mogelijk de bedrijfsarts in; ook als u twijfels heeft bij de ziekmelding. Kunt u echter uit de toelichting van de werknemer eenvoudig vaststellen dat geen sprake is van arbeidsongeschiktheid maar een andere reden waarom de werknemer niet komt werken, dan kunt u de ziekmelding weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer zich ziek meldt omdat zijn kind griep heeft. Het kan dan wel zijn dat en werknemer recht heeft op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof.

Een ziekmelding kan bijvoorbeeld ook geweigerd worden wanneer u uit de ziekmelding duidelijk kunt afleiden dat de werknemer weliswaar ziek is, maar hij met deze ziekte wel in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Zo kan een administratief medewerker met een gebroken enkel nog wel zijn werk doen. Er kan dan mogelijk wel een vervoersprobleem bestaan. Blijft een werknemer echter bij zijn ziekmelding, dan is het verstandig de ziekmelding toch te accepteren en advies te vragen aan de bedrijfsarts.

maart 2nd, 2017|