Wat mag ik als werkgever vragen als een werknemer zich ziek meldt?

Home/Wat mag ik als werkgever vragen als een werknemer zich ziek meldt?

Wat mag ik als werkgever vragen als een werknemer zich ziek meldt?

In de in april 2016 bekend gemaakte beleidsregels ‘De Zieke Werknemer’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven wat werkgevers mogen vragen en vastleggen over de gezondheid van hun werknemers. U mag de volgende gegevens over de gezondheid van uw zieke werknemer vragen en vastleggen:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

 

maart 2nd, 2017|