Kan ik een zieke werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen?

Home/Kan ik een zieke werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen?

Kan ik een zieke werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen?

Een zieke werknemer kan vanwege het opzegverbod bij ziekte in principe niet ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet verplicht de UWV-route worden gevolgd en het UWV verleent geen ontslagvergunning voor een zieke werknemer. Het is ook niet mogelijk om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden in verband met reorganisatie. Reorganisatieontslag van een zieke werknemer is wel mogelijk als:

– de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend;
– er sprake is van een algehele bedrijfssluiting;
– aangetoond kan worden (middels een verklaring van de bedrijfsarts) dat de zieke werknemer binnen 4 weken na datum afgifte van de ontslagvergunning hersteld
zal zijn.

maart 2nd, 2017|