Reorganisatie -wg

Home/Reorganisatie -wg

Welke ontslagroute geldt er bij bedrijfseconomisch ontslag?

De ontslaggrond bepaalt de route die gevolgd moet worden. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen moet u altijd naar het UWV. Als het UWV niet akkoord gaat met de ontslagaanvraag, dan mag u uw werknemer [...]

oktober 11th, 2017|

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Er wordt gesproken over bedrijfseconomisch ontslag als er arbeidsplaatsen binnen een bedrijf komen te vervallen als gevolg van noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf. Het gaat hierbij veelal om de financiƫle positie van het bedrijf, [...]

maart 2nd, 2017|

Hoe bepaal ik de ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel)?

U bepaalt de volgorde waarin u werknemers mag ontslaan aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel is wettelijk verplicht en geldt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De bedoeling is het personeelsbestand bij bedrijfseconomisch [...]

maart 2nd, 2017|