Vaststellingsovereenkomst-wg

Home/Vaststellingsovereenkomst-wg

Wat is de bedenktermijn?

Een werknemer heeft het recht om binnen 14 dagen na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, deze overeenkomst weer ongedaan te maken. Dit heet het herroepingsrecht. In de praktijk wordt vaak gesproken over de bedenktermijn. [...]

maart 2nd, 2017|

Wanneer gaat de bedenktermijn in?

De bedenktijd gaat volgens de wet in na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. De wet geeft echter niet aan wat nu het moment is dat de overeenkomst tot stand is [...]

maart 2nd, 2017|