Ziekte & reintegratie-wg

Home/Ziekte & reintegratie-wg

Kan ik een ziekmelding weigeren?

De beoordeling van de vraag of een werknemer door ziekte wel of niet zijn eigen werk kan doen, ligt volgens de wet bij de bedrijfsarts. Om die reden mag u als werkgever een ziekmelding [...]

maart 2nd, 2017|

Is er verschil tussen loon opschorten en loon staken?

Ja, er is een belangrijk verschil tussen het opschorten van het loon en het staken daarvan. Bij loonopschorting wordt het loon ingehouden zolang de werknemer redelijke controlevoorschriften niet nakomt, bijvoorbeeld wanneer hij zonder goede [...]

maart 2nd, 2017|

Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch na 2 jaar ziekte?

Nee, de arbeidsovereenkomst van een werknemer die 2 jaar of langer ziek is, eindigt niet automatisch. Het dienstverband blijft in stand, maar u mag de loonbetaling in principe stopzetten. Om het dienstverband daadwerkelijk te [...]

maart 2nd, 2017|