Home/Actueel/Het is sneller 1 juli dan u denkt!

Het is sneller 1 juli dan u denkt!

Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend. Ook worden er nieuwe begrippen geïntroduceerd. De alom bekende kantonrechtersformule verdwijnt en hiervoor in de plaats komt de transitievergoeding.  Deze vergoeding moet bij een onvrijwillig ontslag in beginsel altijd worden betaald aan werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.  De kantonrechter kan in bijzondere omstandigheden daarnaast  nog een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. De kennelijk onredelijk ontslagprocedure verdwijnt. Werknemers krijgen straks een bedenktermijn om terug te komen op een ontslag met wederzijds goedvinden of opzegging met instemming. Zieke werknemers kunnen niet langer ontslagen worden bij bedrijfseconomisch ontslag.  Voor een aantal andere opzegverboden worden de regels juist wat versoepeld. Nieuw is ook na 1 juli dat beroep/hoger beroep kan worden aangetekend, bijvoorbeeld tegen een beslissing van het UWV om een ontslagvergunning te verlenen of te weigeren.

Het nieuwe ontslagrecht roept ook een aantal vragen op. In welke gevallen wordt bijvoorbeeld een billijke vergoeding toegekend en hoe wordt deze dan berekend? Hoe wordt omgegaan met oude vergoedingen uit bijvoorbeeld een sociaal plan? Wanneer is sprake van verwijtbaar handelen (door werknemer of door werkgever)? Moet de transitievergoeding ook bij een ontslag op staande voet betaald worden?

De arbeidsjuristen van Legal at Work zijn volledig op de hoogte van het nieuwe ontslagrecht. Bent u dit ook?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht of wilt u bijvoorbeeld weten of u een ontslagprocedure juist nu of na 1 juli 2015 moet opstarten, bel ons dan.