Home/Actueel/Zijn uw personeelsdossiers WWZ proof?

Zijn uw personeelsdossiers WWZ proof?

Het zal u niet ontgaan zijn. De Wet Werk en Zekerheid is een feit. Een deel van de nieuwe wet is per 1 januari 2015 in werking getreden. De wijzigingen in het ontslagrecht zullen per 1 juli 2015 in gaan. Het nieuwe ontslagrecht introduceert acht ontslaggronden. Één van de ontslaggronden is de disfunctionerende werknemer. De regels voor ontslag wegens disfunctioneren worden strenger en daarom is een goed personeelsdossier vanaf 1 juli nog belangrijker.

In het nieuwe ontslagrecht is expliciet opgenomen dat ontslag wegens disfunctioneren alleen nog mogelijk is wanneer:

  • de werknemer op tijd gewaarschuwd is;
  • hij een reële verbeterkans heeft gekregen, en;
  • hem voldoende begeleiding en scholing is geboden.

Nu is het recht op scholing wegens disfunctioneren nog niet wettelijk vastgelegd. Per 1 juli 2015 geldt dit dus wel. Dat geldt ook voor de waarschuwingsplicht en de verbeterkans. Deze eisen volgen nu ook al wel uit de rechtspraak, maar rechters hebben op dit moment nog de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst bij een gebrekkig personeelsdossier toch te ontbinden. Het niet op orde zijn van het dossier komt dan tot uitdrukking in het toekennen van een hogere ontslagvergoeding. Vanaf 1 juli 2015 is dit niet meer mogelijk. Rechters zijn dan gebonden aan de in de wet vastgelegde transitievergoeding en deze kent geen mogelijkheid meer om de vergoeding door middel van een correctiefactor te verhogen of te verlagen. De kantonrechters hebben na 1 juli 2015 dus geen wisselgeld meer om een slecht opgebouwd functioneringsdossier te compenseren met een hogere ontslagvergoeding. Omdat de ontslaggronden en de daaraan gestelde eisen limitatief in de wet zijn opgenomen, zal de rechter bij het niet op orde zijn van het dossier het ontbindingsverzoek dus moeten afwijzen. Het is dus van belang dat u de juiste stappen onderneemt en zorgt voor een correcte opbouw van het disfunctioneringsdossier .
Heeft u nu werknemers waarvan u vindt dat deze niet goed functioneren? Zorg er dan voor dat uw disfunctioneringsdossier WWZ proof is, zodat u de zaak met een gerust hart aan de rechter kunt voorleggen. Wij nemen graag het dossier met u door om te bepalen of u de juiste strategie volgt.

Bent u al enige tijd in gesprek met een werknemer over zijn functioneren, maar heeft u het dossier niet helemaal op orde, dan kan het raadzaam zijn om nu in overleg met de werknemer te treden om uiterlijk vóór 1 juli 2015 via een vaststellingsovereenkomst afscheid te nemen.

Mail of bel ons gerust als u een vraag heeft!