Uw privacy

Home/Uw privacy

Legal at Work respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt onze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan onze website worden door Legal at Work, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzameld en/of op enigerlei wijze verwerkt.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Onze site maakt geen gebruik van zogenaamde cookies.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Legal at Work deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie niet aan derden. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Legal at Work behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u per mail contact opnemen met ons via info@legalatwork.nl