Home/Actueel/Volledige transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

Volledige transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

Een werknemer die bijna de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft bij ontslag gewoon recht op de volledige transitievergoeding. Dit bepaalde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch recent in een zaak waarbij de kantonrechter een gedeeltelijke transitievergoeding aan een werknemer had toegekend.

Wanneer transitievergoeding?
Iedere werknemer die tenminste 24 maanden bij de werkgever in dienst is geweest, heeft in beginsel recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Dit geldt echter (onder andere) niet voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege of na het bereiken van de AOW leeftijd. Zij hebben geen recht op de wettelijke transitievergoeding.

Ook volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor AOW leeftijd? In de zaak die aan het Gerechtshof was voorgelegd, ging het om een werknemer die werd ontslagen na 2 jaar ziekte. De werknemer zou 20 maanden na het ontslag de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De werkgever wilde de werknemer geen transitievergoeding betalen. Dit zou niet stroken met de gedachte achter de transitievergoeding; het bieden van een compensatie voor het ontslag en het vergemakkelijken van de overgang naar een andere baan. De kantonrechter ging hier gedeeltelijk in mee en matigde de transitievergoeding van EUR 73.541,42 euro bruto tot een bedrag van EUR 25.000,-.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwam echter tot een ander oordeel. Alleen de werknemer die wordt ontslagen wegens of na het bereiken van de AOW leeftijd heeft geen recht op een transitievergoeding. Dat was hier niet aan de orde. Volgens het Hof was het niet de bedoeling van de wetgever om een werknemer die binnen afzienbare tijd de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een lagere transitievergoeding toe te kennen. De wetgever heeft het recht op en de hoogte van de transitievergoeding niet gekoppeld aan schade of inkomensverlies, zo oordeelde het Hof. De werknemer had dus recht op de volledige transitievergoeding.

Tip
Bij ontslag van een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, moet de werkgever gewoon de volledige transitievergoeding betalen. In sommige situaties kan overwogen worden om het dienstverband in stand te houden totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft. Dan is geen transitievergoeding verschuldigd.