Ontslag

Home/Werkgever/Ontslag

Wilt u uw werknemer ontslaan? Wilt u weten of ontslag in een bepaalde situatie mogelijk is? Is er sprake van frequent ziekteverzuim of disfunctioneren, waardoor u ontslag wilt aanvragen voor uw werknemer? U en uw werknemer willen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen? De arbeidsjuristen van Legal at Work zijn volledig gespecialiseerd in het ontslagrecht en het arbeidsrecht.


Is ontslag zomaar mogelijk?

Een werknemer kan niet zomaar ontslagen worden. U moet goede redenen voor het ontslag hebben en deze kunnen aantonen. De gronden waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd zijn limitatief in de wet opgesomd. Iedere ontslaggrond kent zijn eigen specifieke eisen. U kunt de ontslagroute niet zelf kiezen. De ontslaggrond bepaalt de route die gevolgd moet worden. Ontslag vanwege ziekte en reorganisatie gaat via het UWV. Voor de andere ontslagredenen zoals disfunctioneren, gewetensbezwaren, verwijtbaar handelen of verstoorde arbeidsrelatie, moet u naar de kantonrechter. Het UWV en de kantonrechter bekijken ieder ontslag zeer kritisch. Het is van belang dat u uw ontslagdossier goed op orde heeft voordat u de gang naar het UWV of de kantonrechter maakt.

Soms kan een werknemer op staande voet worden ontslagen. Hiervoor is geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Vanwege de ernstige gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft, moet een ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Om dit kans van slagen te geven, is het belangrijk dat dit zorgvuldig wordt voorbereid.

Kunt u samen met uw werknemer afspraken maken?  Dan is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De afspraken die u met de werknemer maakt, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat u de zaken goed regelt, uit onderhandelt en vastlegt.

Het ontslagrecht is een complexe materie, waarvan de gevolgen niet altijd goed te overzien zijn. De ervaren arbeidsjuristen van Legal at Work kunnen u adviseren over de ontslagmogelijkheden en de te volgen strategie. Komt het tot een ontslagprocedure, ook dan kunt u bij ons terecht.