Overeenkomst Legal abonnement

Home/Werkgever/Overeenkomst Legal abonnement

De abonnee sluit met Legal at Work een juridisch abonnement, hierna te noemen: “het Legal Abonnement”, af dat de abonnee recht geeft op juridische ondersteuning per telefoon, fax en/of e-mail.

Het Legal abonnement ziet uitsluitend en alleen op juridische ondersteuning in arbeidsrechtelijke zaken. Indien een zaak niet buiten rechte kan worden opgelost en een procedure noodzakelijk is, dan verleent Legal at Work alleen rechtsbijstand in eerste aanleg (kantongerechtprocedures).

De abonnee wordt naar aanleiding van zijn verzoek tot juridische ondersteuning uiterlijk de eerstvolgende werkdag benaderd.

Het Legal abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Uiterlijk 1 maand voor afloop van de abonnementsduur wordt contact met de abonnee opgenomen om te bespreken of de abonnee het abonnement al dan niet wenst te verlengen.

De kosten van het abonnement zijn € 295,- exclusief BTW per jaar.

Facturering geschiedt direct na aanmelding en vervolgens telkens direct na verlenging van het Legal abonnement.

Het karakter van de wijze van juridische advisering en ondersteuning op basis van dit abonnement brengt met zich mee dat Legal at Work geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de gevolgen van de advisering.

Legal at Work betracht bij het beantwoorden van de arbeidsrechtelijke vragen van de abonnee uiterste zorgvuldigheid. Legal at Work wijst er echter op dat aan de beantwoording van de vragen geen uitgebreid onderzoek van dossiers, relevante rechtspraak en literatuur ten grondslag kan liggen.

Indien de abonnee een zaak bij Legal at Work in behandeling geeft welke zaak zich niet leent voor advisering of behandeling van eenvoudige aard, dan geeft het Legal abonnement de abonnee recht op behandeling van die zaak tegen een gereduceerd tarief van €145,- exclusief 21% BTW.

Legal at Work heeft het recht het bedrag van het Legal abonnement alsmede het gereduceerde tarief bij verlenging van het abonnement te wijzigen. De abonnee zal vóór verlenging van het Legal abonnement geïnformeerd worden over eventuele prijswijzigingen.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Legal at Work van toepassing voor zover hiervan in deze voorwaarden niet worden afgeweken.