Reorganisatie

Home/Werkgever/Reorganisatie

Elk bedrijf kan er mee te maken krijgen: een reorganisatie. U moet reorganiseren omdat uw bedrijf in zwaar weer verkeert of u wilt een andere koers varen waardoor uw organisatie anders ingericht moet worden.  Een reorganisatie heeft consequenties voor uw werknemers. Weet u waar u op moet letten?

(Zieke) werknemers op wie een opzegverbod van toepassing is, kunnen niet worden ontslagen bij een reorganisatie. Bij ontslag moet de transitievergoeding worden betaald, als de werknemer twee jaar of langer in dienst is. De ondernemingsraad moet geraadpleegd worden. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke werknemer voor ontslag voorgedragen mag worden en moet correct worden toegepast. De flexibele schil (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproep- en uitzendkrachten) moet als eerste ingekrompen worden, voordat de werknemer met een vast contract ontslagen kan worden. Onderzocht moet worden of een werknemer herplaatst kan worden, eventueel met behulp van scholing. De bedrijfseconomische noodzaak moet gemotiveerd en onderbouwd worden. Krijgt u toestemming van het UWV, dan moet de arbeidsovereenkomst met de werknemer nog opgezegd worden met in achtneming van de juiste formaliteiten.

Het is een complexe materie. Een reorganisatie is niet leuk, maar soms noodzakelijk om het bedrijf weer gezond te maken. Wees u bewust welke stappen u onderneemt. Een reorganisatie kunt u maar één keer goed doen!


Wat kan Legal at Work voor u als werkgever bij een reorganisatie betekenen?

Een succesvolle reorganisatie valt of staat met een zorgvuldige voorbereiding. Samen met u maken wij een stappenplan om de reorganisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en ondersteunen wij u bij het reorganisatieproces. U kunt daarbij denken aan:

  • Het onderbouwen van de bedrijfseconomische redenen;
  • Het opstellen van de adviesaanvraag voor de OR;
  • Het opstellen van een sociaal plan of individuele afvloeiingsregeling;
  • Het vaststellen van de ontslagvolgorde;
  • Het toepassen van het afspiegelingscriterium;
  • Het onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden;
  • Het informatietraject voor de betrokken werknemers;
  • Het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst;
  • Het opstellen van de ontslagaanvraag voor het UWV.

Sinds 1 juli 2015 kunt u of uw werknemer binnen twee maanden tegen een beslissing van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter. De arbeidsjuristen van Legal at Work leiden u graag door het complexe reorganisatietraject.