Ontslag

Home/Werknemer/Ontslag

Wordt u ontslagen? Denkt u dat uw baan op het spel staat? Wilt u weten wat uw rechten en plichten bij ontslag zijn? U en uw werkgever willen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen? Laat u vooraf goed informeren voordat u instemt. Legal at Work kan u begeleiden in een ontslagtraject of bemiddelen bij het tot stand komen van een goede ontslagregeling.


Is ontslag zomaar mogelijk?

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Er moeten goede redenen zijn voor een ontslag en uw werkgever moet deze kunnen aantonen. De gronden waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, zijn limitatief in de wet opgesomd. Uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert. De arbeidsrelatie is verstoord. U bent langdurig ziek. Uw werkgever gaat reorganiseren. Voor iedere ontslaggrond gelden bijzondere voorwaarden. Het is van belang dat u weet wat uw rechten en plichten zijn, zodat u de juiste stappen kunt ondernemen.

Wilt u samen met uw werkgever de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen? De afspraken die u met uw werkgever maakt, worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat u de zaken goed regelt en vastlegt.

Bent u op staande voet ontslagen? De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en daarmee ook de betaling van het salaris. U heeft bij ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering. Juist vanwege deze ernstige gevolgen worden er strenge eisen gesteld. Een ontslag op staande voet is dan ook vaak aan te vechten. Soms kan het ontslag op staande voet ook worden omgezet in een ontslag via een vastellingsovereenkomst. Het is belangrijk om snel advies in te winnen over uw juridische positie.

Worden u en uw werkgever het niet eens en komt het tot een procedure bij het UWV of de kantonrechter? De arbeidsjuristen van Legal at Work zijn volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ontslagrecht en procesrecht. Neem contact op voor meer informatie hoe wij u kunnen helpen.