Reorganisatie

Home/Werknemer/Reorganisatie

Uw werkgever kondigt een reorganisatie aan, omdat er sprake is van tegenvallende bedrijfsresultaten, de bedrijfsactiviteiten beëindigd worden of omdat het bedrijf verhuist. Al deze situaties vallen onder ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen wil beëindigen, dan moet de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. U ontvangt van het UWV altijd een kopie van de door uw werkgever ingediende ontslagaanvraag. Wanneer u het niet eens bent met het ontslag, dan heeft u twee weken de tijd om een verweerschrift bij het UWV in te dienen.


Wat kan Legal at Work voor u als werknemer bij een reorganisatie betekenen?

De wet bepaalt aan welke eisen een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet voldoen. De arbeidsjuristen van Legal at Work beoordelen samen met u of de ontslagaanvraag aan de juiste eisen voldoet.

  • is de bedrijfseconomische noodzaak voldoende onderbouwd?
  • is er sprake van een collectief ontslag?
  • is het afspiegelingsbeginsel (correct) toegepast?
  • heeft uw werkgever de herplaatsingsmogelijkheden voldoende onderzocht?
  • is er een opzegverbod van toepassing?

Bent u langer dan 2 jaar bij uw werkgever in dienst? Dan heeft u in de regel bij ontslag wegens reorganisatie recht op de transitievergoeding.

Als het UWV de ontslagvergunning heeft verleend, dan moet uw werkgever de arbeidsovereenkomst nog opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Op de opzegtermijn mag de doorlooptijd van de ontslagprocedure in mindering worden gebracht. Er moet minimaal een opzegtermijn van één maand overblijven.

Bent u het niet eens met de uitspraak van het UWV?  U kunt binnen 2 maanden tegen een beslissing van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter. De rechter kan de arbeidsovereenkomst herstellen of een billijke vergoeding toekennen naast de transitievergoeding. In deze procedure kunnen wij u bij de kantonrechter bijstaan.

Wilt u weten of het zinvol is om verweer te voeren? Laat het ontslag dan toetsen door een arbeidsjurist van Legal at Work.