Vaststellingsovereenkomst

Home/Werknemer/Vaststellingsovereenkomst

Heeft u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen? Een vaststellingsovereenkomst is een goede manier om zonder belastende en kostbare procedures afscheid van elkaar te nemen. Het blijft belangrijk om alle informatie te laten controleren door een arbeidsjurist.


Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken die de werkgever en de werknemer gemaakt hebben over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Essentieel is dat over alle relevante zaken afspraken worden gemaakt. Vergeet u zaken dan kunt u hier later niet meer op terugkomen. Belangrijkste zaken zijn natuurlijk de ontslagdatum en de ontslagvergoeding. Verder kunnen afspraken gemaakt worden over het opnemen van vakantiedagen, vrijstelling van werk, ontheffing van het concurrentiebeding en een vergoeding voor gemaakte kosten van rechtsbijstand. Heeft u een werkloosheidsuitkering nodig dan is het belangrijk voor u dat de vaststellingsovereenkomst WW-proof is.  Dit document moet dan aan bepaalde eisen voldoen.

Heeft u al ingestemd met een vaststellingsovereenkomst, maar heeft u zich bedacht? U heeft het recht om binnen twee weken na het tot stand komen van dit document de overeenkomst te herroepen (ontbinden). De bedenktermijn moet schriftelijk zijn vastgelegd. Is dit niet gebeurd, dan geldt een bedenktermijn van 3 weken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Legal at Work adviseert u of het voorstel van uw werkgever reëel is. Wij kunnen u helpen bij de onderhandelingen met uw werkgever. Laat uw vaststellingsovereenkomst eerst checken, voordat u uw handtekening zet. Ervaring leert dat het eerste voorstel van de werkgever bijna nooit het laatste voorstel is. Wij controleren verder of het document juridisch correct is opgesteld en of deze WW-veilig is.

Heeft u een beëindigingsvoorstel ontvangen? Laat deze toetsen door één van de arbeidsrechtsspecialisten van Legal at Work.