Ziekte en re-integratie

Home/Werknemer/Ziekte en re-integratie

U heeft zich ziek gemeld bij uw werkgever. Met welke verplichtingen krijgt u te maken bij ziekte en re-integratie? Wie beoordeelt de ziekmelding? Hoe zit het met het uitbetalen van loon en wanneer mag uw loon opgeschort of stopgezet worden? Wanneer vraagt u een deskundigenoordeel bij het UWV aan? Kunt u ontslagen worden?


Waar moet u opletten bij ziekte en re-integratie?

Als u langdurig ziek bent, dan is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Hierin zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer beschreven. Het naleven van de re-integratieregels is belangrijk. Doet u dit niet, dan kan uw werkgever het loon stopzetten of dreigt zelfs ontslag.

  • Houdt u zich aan de regels van de werkgever over ziekte en ziekmelding.
  • De beoordeling van de ziekte ligt bij de bedrijfsarts. Niet bij uw werkgever of de huisarts.
  • Samen met de werkgever werkt u aan terugkeer naar het werk. Zorg ervoor dat alle gemaakte afspraken vast worden gelegd in het re-integratiedossier.
  • Volg de adviezen van de bedrijfsarts en werk mee aan de re-integratie. Doet u dit niet dan kan uw werkgever het loon opschorten of stopzetten.
  • Vraag een deskundigenoordeel aan wanneer u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Of wanneer u vindt dat uw werkgever te weinig aan re-integratie doet.
  • U kunt niet worden ontslagen vanwege ziekte of bij een reorganisatie. Er zijn echter situaties waarin het opzegverbod niet geldt en ontslag wel mogelijk is.
  • U kunt wel ontslagen worden als u langer dan 2 jaar ziek bent. Voorwaarde is dat herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, u het werk niet in aangepaste vorm kunt doen en herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is.
  • Vraag op tijd een WIA-uitkering aan wanneer u na 2 jaar nog niet volledig aan het werk bent.

Problemen rondom uw re-integratie?

Neem tijdig contact op met onze arbeidsrechtspecialisten om te voorkomen dat de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Wij geven u advies als u het niet eens bent met een werkhervattingsadvies, als uw loon is stopgezet of opgeschort, als u te maken krijgt met ontslag tijdens ziekte, of als er een arbeidsconflict dreigt. Heeft u andere vragen over ziekte of re-integratie? Neem contact met ons op!