Home/Actueel/Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Deze week is het concept wetsvoorstel bekend geworden betreffende de compensatie aan werkgevers voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte.

Werkgevers zullen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatie wordt op verzoek door het UWV verstrekt aan de werkgever. De belangrijkste voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de compensatie is dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd en dat de werknemer als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten. De werknemer moet dus op het moment dat de arbeidsrelatie eindigt ziek zijn.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van het dienstverband of de wijze van beëindiging. Het geldt dus bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst als de werknemer op de einddatum nog ziek is, bij een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst of een opzegging na een verkregen ontslagvergunning.

Wel gelden beperkingen in de hoogte. Om misbruik te voorkomen (het langer laten voortduren van de arbeidsovereenkomst om een hogere compensatie te krijgen) bedraagt de compensatie maximaal de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt, dus op het moment van de 104 weken. Als een werkgever een loonsanctie door het UWV opgelegd heeft gekregen, telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. Ook zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon. De compensatie ziet namelijk op het voorkomen van het cumuleren van kosten.

Dit alles staat in het concept wetsvoorstel dat deze week bekend is geworden. Natuurlijk gaat het hier nog maar om een concept wetsvoorstel. Echter, omdat de wet terugwerkende kracht zal hebben tot 1 juli 2015 kunnen werkgevers die al een transitievergoeding hebben betaald ook aanspraak maken op de compensatie.

Tip! Houd een overzicht bij van werknemers met wie de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte is geëindigd en aan wie een transitievergoeding is betaald. Kijk dus ook even terug naar de periode vanaf 1 juli 2015.

Tip! Laat de arbeidsovereenkomst van werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn niet onnodig lang doorlopen. De compensatie wordt berekend naar de stand van zaken op het moment dat de loonbetalingsverplichting eindigt.

november 11th, 2016|